fbpx

Mateo 5:1-12
"Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos."

Mateo 22:34-46
“Kung anuman ang gawin mo sa pinakahamak na taong ito, ay ginawa mo rin ito sa Akin.”

Exodus 33:12-23; Psalm 99; 1 Thess. 1:1-10; Matthew 22:15-22
Give therefore to the emperor the things that are the emperor’s, and to God the things that are God’s...

Matthew 22: 1-14
God calls us to celebrate our salvation. "The Parable of the Wedding Banquet"

Matthew 21:33-43
“The kingdom of God will be taken away from you and given to people that will yield a rich harvest.”

Mateo 21, 28-32
"‘Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.’."

Mateo 20, 1-16a
"Kaya’t ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli."...

Mateo 18, 21-35
"Nahabag ako sa iyo; Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?"...

Mateo 16, 13-20
"Sino raw ang Anak ng Tao, ayon sa mga tao?"...

Mateo 15, 21-28
“Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta.”...

●●●●●